Saturday, 11 February 2012

TEORI PSIKOANALISIS

      Psikoanalisis merupakan satu sistem psikologi yang
dipelopori oleh Sigmund Freud.  Beliau berasal dari
Moravia, yang pada masa sekarang terkenal dengan nama
Slovakia.  Beliau bermula sebagai seorang doktor
perubatan dan sebagai penyelidik menumpukan
penyelidikannya kepada kecelaruan saraf. 


Bidang ini tidak begitu maju dalam abad yang ke 18, dimana ramai
semasa itu yang menggunakan hipnosis sebagai satu kaedah
bagi menyelesaikan penyakit mental.  Freud bagaimana pun
dipengaruhi oleh kerja-kerja kaedah yang dijalankan oleh
seorang doktor di Vienna, Austria yang bernama Joseph
Breur.  Breur telah menggunakan suatu teknik bagi
mengubati pesakit-pesakitnya, ia-itu menumpukan kepada
perbualan tentang simtom-simtom dan didapati berkesan. 
Pengaruh ini melibatkan Freud mendalami kajiannya secara
persendirian dan hingga diterbitkan bukunya yang pertama
'The Interpretation of Dreams' (1900) dan seterusnya
kajian tentang analysis swadiri.

     Psikoanalisis bolehlah diiktirafkan sebagai satu
kaedah bagi merawati seorang individu yang meminta
bantuan berkaitan dengan masalah emosinya.  Sekiranya
kita mengikuti fahaman tradisi, psikoanalisis lebih
dianggap sesuai merawati individu yang mana masalah
personalitinya sungguh tertekan dan mendalam. 
Kemungkinan agak kurang sesuai untuk membantu mengatasi
kesulitan yang dialami seharian.

CIRI UTAMA DALAM TEORI PSIKOANALISIS

Dalam pandangannya tentang fitrah manusia, Freud
mempercayai manusia dilahirkan dengan desakan naluri yang
semulajadi (inborn drives).  Berdasarkan kepada pandangan
ini lahirlah konsep antirasionalisma dalam segala gerak-
geri manusia.  Fahaman ini berpendapat manusia tidak
rasional, tidak sosial dan penuh dengan desakan yang
merosakkan dirinya dan manusia sebagai individu tidak
dapat membawa arah kepada nasib haluannya.

     Tingkahlaku manusia lebih digalakkan oleh naluri
kehaiwanan (Animalistic instincts) dan desakan
biologikal.  Desakan yang paling utama adalah desakan
mendapatkan kepuasan nafsu sendiri (self gratification). 
Desakan ini berlaku dalam diri seorang sama ada lelaki
atau perempuan dan mereka telah terperangkap kepada asas
naluri dan desakan yang jahat ini.  Desakan-desakan
kejahatan perlu dibendung dengan pengalaman-pengalaman
dalam masyarakat.  Dalam ertikata yang luas termasuklah
juga kekeluargaan.  Dengan demikian, maka diadakan ciri-
ciri sosialiasi.  Sekiranya sosialiasi ini tidak berlaku,
maka individu akan berhadapan dengan ciri-ciri yang boleh
merosakkan peraturan-peraturan dalam masyarakat sendiri. 
Apabila kesedaran ini berlaku, maka individu dianggapkan
bilazim.

PERKEMBANGAN PERSONALITI
    
        Tenaga psike.  Kefahaman tentang psikoanalisis
memerlukan penilitian aspek tenaga psike yang meliputi
konsep (1) Penentuan Psike dan (2) Tahap Bawah Sedar.

     Penentuan Psike.  Konsep ini bermaksud bahawa semua
tingkahlaku dan reaksi emosi manusia itu mempunyai sebab
yang tertentu.  Pada lazimnya berkait rapat antara
hubungan sesama insan.  Dalam ertikata lain, ada
perkaitan antara tahap sedar dengan tahap tidak sedar,
antara pemikiran yang rasional dengan tindakan atau
gerakkan emosi yang sertamerta.     Fahaman tenaga psike di dalam individu bermaksud
desakan yang berasaskan kepada konsep LIBIDO.  Konsep
libido in lebih menyerupakan suatu desakan seksual
sebagai tenaga hidup atau EROS (tenaga kehidupan).  Dalam
pengertian yang lebih luas, libido merupakan desakan
tenaga seksual kejantinaan yang luas dan tidak tertunpu
hanya kepada maksud seks yang sempit, tetapi termasuk
segala aspek kepuasan swadiri.  Desakan yang kedua dalam
tenaga psike adalah desakan aggresi atau THANATOS
(kehendak mati).

     Desakan-desakan ini merupakan desakan naluri yang
semulajadi semenjak seseorang itu dilahirkan.  Penentuan
psike ini berkait dengan kenyataan yang dikatakan awal
tadi bahawa manusia sebagai individu tidak dapat membawa
arah kepada nasib haluannya.  Naluri desakan biologikal
itu lebih kuat mempengaruhi tingkahlaku manusia.  Dalam
kaunseling mengikut fahaman psikoanalisis, proses yang
mustahak adalah bagi memberi fokus kepada konflik yang
belum selesai yang berasal dari pengalaman semasa kecil. 
Dalam fahaman psikoanalisis, bagi mengubah haluan proses
kaunseling, kaunselor perlu mengkaji latar belakang dan
sejarah pengalaman kliennya.

TAHAP KESEDARAN


     Konsep ini adalah penting dalam teori psikoanalisis,
selain dari Penentuan Psike.  Dalam pemikiran manusia,
keadaan sedar merupakan satu tahapyang paling rendah dari
segi keutamaan tahap kesedaran.  Psikoanalisis menyatakan
bahawa ada tiga tahap kesedaran:

     (1)  SEDAR (Concious)
     (2)  PRASEDAR (Preconcious)
     (3)  BAWAH SEDAR (Unconcious)

     Tahap atau peringkat kesedaran ini penting dalam
kerja-kerja kaunseling psikoanalisis.  Tahap sedar
tergolong segala aspek tingkahlaku, tindakan, perasaan
yang mana disedari oleh individu.  Rasa sepi, suka,
menulis tugasan, berlari, makan, minum dan sebagainya.

     Tahap Prasedar tergolong dari keadaan pemikiran yang
berkaitan dengan perasaan, pemikiran kita yang boleh
dipanggil secara swadiri supaya dapat dirasai
kenyataannya dalam keadaan sedar.  Sungguh pun pada
asalnya perasaan, pemikiran itu tidak merupakan
sebahagaian dari tahap sedar tadi.  Contoh, Pada masa
tertentu, kita akan rasa lapar--boleh dipanggil secara
swadiri dan tindakan selanjutnya adalah kehendak untuk
makan.  Contoh yang lain, panas, sejuk dapat difikirkan
kekuatannya.  Tahap panas, sejuk mempunyai tahap tertentu
bagi diri seorang mengikut pengalaman masing-masing.

     Tahap Bawah Sedar merupakan peringkat yang paling
penting dalam proses psikoanalisis.  Peringkat bawah
sedar inilah yang memainkan peranan dalam pembentukkan
tingkahlaku seseorang itu selain dari desakan naluri yang
semulajadi seperti tenaga psike.

     Tahap bawah sedar ini merupakan pemikiran perasaan
yang mana seorang tidak dapat mengeluarkannya secara
swadiri.  Oleh yang demikian, peralihan dari tahap bawah
sedar kepada tahap sedar akan memerlukan bantuan daripada
kaunselor.

     Pada biasanya perasan pemikiran bawah sedar ini
melalui proses repressi yang di sekat dari kenyataan. 
Keadaan ini berlaku oleh kerana individu itu biasanya
beranggapan atau pun individu tidak dapat menerimanya
sendiri, atau ia mempunyai satu persepsi bahawa
masyarakat juga tidak dapat menerimanya.

     Dalam psikoanalisis, bahan bahan yang dimaksudkan
dalam bawah sedar ini meliputi kata-kata tersasul; mimpi;
fantasi atau khayalan seseorang individu.  Kesemua ini
merupakan satu manifestasi kepada galakan yang tersirat
di dalam tahap bawah sedar individu.  Penekanan terhadap
tahap bawah sedar inilah yang membezakan antara lainnya
di antara kaunseling psikoanalisis dengan teori lain yang
baru yang lebih menumpukan kepada tingkah laku semasa
yang dapat dicerap.

     Antara fungsi kaunselor dalam proses kaunseling
secara psikoanalisis adalah untuk bertindak kepada tahap
kesedaran kliennya.  Di sini kaunselor dikehendaki
menarik perhatian klien dan memberi kesedaran kepada
pemikiran bawah sedarnya yang telah disekat dari
kenyataan secara mekanisma bela diri REPRESSI.  Secara
repressi, individu itu telah dapat menunjukkan
kenyataannya dalam bentuk tingkahlaku yang 'tak sesuai'
tetapi kaunselor juga dikehendaki membantu kliennya
bekerja keras bersama sama bagi cuba menyelesaikan
konflik yang belum dapat dibereskan.

     Caranya: (1) Pendedahan
              (2) Meneroka
              (3) Pentafsiran

     Selain daripada penekanan kepada tahap bawah sedar,
kaunseling secara psikoanalisis juga tertumpu kepada
kaedah penerokaan dan pendedahan.  Apa yang dimaksudkan
di sini ialah kaunselor itu akan membantu kliennya dengan
mendedahkan sebab sebenar masalah yang dihadapinya.  Pada

biasanya, percubaan untuk mendedahkan sebab asas masalah
ini akan melalui dengan penuh rintangan kerana wujudnya
mekanisma bela diri klien.  Klien akan sedaya upaya
menghalang sebab masalahnya itu didedahkan.

     Melalui pentafsiran seseorang kaunselor dapat
bersemuka dengan makna yang sebenarnya disebalik huraian
komunikasi yang dibuat oleh klien.  Pentafsiran merupakan
elemen terapi yang kuat dalam pendekatan psikoanalisis. 
Oleh kerana pentafsiran dapat membantu klien memahami
apakah yang beliau sedang mengalami desebalik tahap bawah
sedarnya dan juga bagaimana beliau telah memesongkan
persepsinya terhadap acara semasa.  Apa yang telah
diperkatakan tadi merupakan konsep disebalik kaedah
pendekatan psikoanalisis.  Konsep yang kaitannya dengan
tahap kesedaran itu sangat rapat.
Rujukan:

Othman Mohamed.(2000). Prinsip Psikoterapi dan Pengurusan
            dalam Kaunseling. Serdang, Selangor:
            Penerbit Universiti Putra Malaysia.                         


Othman Mohamed, Rahil Mahyuddin & Abd Majid Isa. (1995). 
            Asas Pendidikan IV.  Kuala Lumpur: Longman.

1 comment: